et
en
Teksti suurus:
A A A

Viru maleval vahetub pealik

10.11.2017
Alates 12. novembrist asub Kaitseliidu Viru maleva pealikuna ametisse kolonelleitnant Viktor Kalnitski. Seni Viru malevat juhtinud kolonelleitnant Marek Laanisto jätkab teenistust Kaitseväe Toetuse Väejuhatuses.
Maleva pidulik üleandmistseremoonia leiab aset Viru maleva 99. aastapäeva vastuvõtul Rakvere Kultuurikeskuses 10. novembril
 
Kol-ltn Viktor Kalnitski on sündinud 1. veebruaril 1975. aastal Tallinnas. Haridusteed alustas ta Tallinna 26.keskkoolis ning jätkas Tallinna Kopli Ehituskoolis, kus omandas keskhariduse 1993. aastal.

Sõjalise hariduse on kol-ltn Kalnitski omandanud Kaitseväe Lahingukoolis, Soome Reservohvitseridekoolis ja Soome Maakaitsekõrgkoolis. Sõjalise haridusele lisaks omandas ta Soome Maakaitsekõrgkoolis magistrikraadi.
Kol-ltn Kalnitski on alates ajateenistuse läbimisest 1995. aastal Põhja Üksik-jalaväekompaniis teeninud erinevatel ametikohtadel sealsamas, rühmaülemana Üksik-vahipataljonis, patarei-, staabi- ja pataljoniülemana Suurtükiväepataljonis, suurtükiväeinspektorina Maaväe Staabis ja staabiohvitserina NATO Kirdekorpuses Poolas.

Kol-ltn Kalnitski on kolmel rotatsioonil teeninud välismissioonil Afganistanis, sh Eesti kontingendi ülemana 2010-2011. Enne Viru maleva pealiku ametisse asumist teenis ta Kaitseliidu peastaabi operatiiv- ja planeerimisosakonna operatiivjaoskonna ülemana.

Kol-ltn Kalnitski sõnul on oma riigi teenimine iga Eesti vabariigi kodaniku aukohus ning sõjalise väljaõppe saamine auõigus. „Aukohustuse ja auõiguse tagamiseks on Kaitseliit kui vabatahtlikkusele põhinev riigikaitseline organisatsioon sobivaim. Viru maleva pealikuna luban jätkata eelkäijate poolt alustatud tööd Eesti riigi kaitsevõime arendamises Kaitseliidu ülesannetest ja põhiväärtustest lähtudes,“ ütles Viru maleva ametisse asuv pealik.   
 
Alates 5. märtsist 1999, kui Lääne-Viru malev nimetati ümber Viru malevaks on seda juhtinud mitmeid pealikke. 9. oktoobril 2000. aastal määrati Viru maleva kohusetäitjaks ja 1. juulist 2005 maleva pealikuks kapten Lembit Kerve. 7. aprillist 2009 kuni 1. septembrini 2011 oli Viru maleva pealiku kohusetäitjana ametis kapten Rudolf Jeeser. Sama aasta 1. septembrist kuni 31. augustini oli Viru maleva pealiku kohusetäitjaks kapten Rein Luhaväli ning 2012. aastast senini juhtis Viru malevat kol-ltn Marek Laanisto.