et
en
Teksti suurus:
A A A

Sport

Tulenevalt Kaitseliidu seadusest on meie üheks ülesandeks arendada ja väärtustada kehakultuuri ja sporti elanikkonna hulgas. Kaitseliidu ja ühiskonna huve arvesse võttes on oluline kasutada meile eraldatud ressursse võimalikult optimaalselt ja efektiivselt, et muuta aktiivsemaks liikmeskonna sportimis – ja tervisekäitumist. Kaitseliidu spordi – ja liikumisharrastuse edendamisel ja korraldamisel lähtutakse Kaitseliidu seadusest, spordikontseptsioonist, Kaitseliidu sporti reguleerivatest juhenditest ja kalenderplaanist ning teistest spordialast tegevust reguleerivatest seadusaktidest.
Kaitseliidu spordikalender 2019

 
Kaitseliidu 2019 a spordivõistluste võistkondlik arvestus (seisuga 16.07.2019)
 
MALEV KL MV   KL MV   KL MV   KL KV   KL MV   KL MV      
suusatamine   võrkpall   3-võistlus   jalgpall   orienteerumine   laskmine   PUNKTE ÜLD-
KOHT PUNKTE KOHT PUNKTE KOHT PUNKTE KOHT PUNKTE KOHT PUNKTE KOHT PUNKTE KOKKU KOHT
Alutaguse III 16 XI 5     II 18 XIV 2 I 20 61 V
Harju IX 7 VII 9         VII 9 V 12 37  
Järva   0     VII 9     X 6 IX 7 22  
Jõgeva IV 14 XII           XI 5 XI 5 24  
Lääne X 6 IV 14         XIII 3 XIV 2 25  
Pärnumaa XIII 3 III 16 V 12 III 16 VI 10 X 6 63 IV
Põlva VI 10 X 6         III 16 XIII 3 35  
Rapla VII 9             IX 7 III 16 32  
Saaremaa XIV 2     IV 14     V 12 VII 9 37  
Sakala V 12 IX 7 III 16 I 20     XII 4 59 VI
Tallinna XI 5 VIII 8         VIII 8 II 18 39  
Tartu VIII 8 VI 10 I 20 IV 14 I 20 VI 10 82 II
Valgamaa II 18 I 20 II 18 VI 10 IV 14 IV 14 94 I
Viru XII 4 II 18             VIII 8 30  
Võrumaa I 20 V 12 VI 10 V 12 II 18     72 III
KLPS   0                     0  
Küberkaitse XV 1             XII 4     5