et
en
Teksti suurus:
A A A

Sport

Tulenevalt Kaitseliidu seadusest on meie üheks ülesandeks arendada ja väärtustada kehakultuuri ja sporti elanikkonna hulgas. Kaitseliidu ja ühiskonna huve arvesse võttes on oluline kasutada meile eraldatud ressursse võimalikult optimaalselt ja efektiivselt, et muuta aktiivsemaks liikmeskonna sportimis – ja tervisekäitumist. Kaitseliidu spordi – ja liikumisharrastuse edendamisel ja korraldamisel lähtutakse Kaitseliidu seadusest, spordikontseptsioonist, Kaitseliidu sporti reguleerivatest juhenditest ja kalenderplaanist ning teistest spordialast tegevust reguleerivatest seadusaktidest.
Kaitseliidu spordikalender 2019
 
Kaitseliidu 2019 a spordivõistluste võistkondlik arvestus (seisuga 12.06.2019)
 
  KL MV suusatamises   KL MV võrkpallis   KL MV kolmevõistluses   KL KV jalgpallis      
Malev Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Punkte kokku Üldkoht
Alutaguse III 16 XI 5   0 II 18 39 V
Harju IX 7 VII 9   0     16  
Järva   0   0 VII 9     9  
Jõgeva IV 14 XII 0   0     14  
Lääne X 6 IV 14   0     20  
Pärnumaa XIII 3 III 16 V 12 III 16 47 IV
Põlva VI 10 X 6   0     16  
Rapla VII 9   0   0     9  
Saaremaa XIV 2   0 IV 14     16  
Sakala V 12 IX 7 III 16 I 20 55 II
Tallinna XI 5 VIII 8   0     13  
Tartu VIII 8 VI 10 I 20 IV 14 52 IV
Valgamaa II 18 I 20 II 18 VI 10 66 I
Viru XII 4 II 18   0     22 V
Võrumaa I 20 V 12 VI 10 V 12 54 III
KLPS   0   0   0     0  
Küberkaitse XV 1   0   0     1