et
en
Teksti suurus:
A A A

Laupäeval toimus Kaitseliidu keskkogu

26.11.2017
Kaitseliidu keskkogu
Autor: Kaidi Peterkop
25. novembril kogunes Tallinnas korraline Kaitseliidu keskkogu, kus kinnitati Kaitseliidu 2018. aasta eelarve, otsustati laiali saata auditikomitee ning arutati kinnisvara omandamist.
Lisaks tutvustas Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili Kaitseliidu arengukava 2030, mis keskkogu poolt ka kinnitati.
 
Seekordsel keskkogul arutati veel erinevaid seaduse muudatusi.
 
Kaitseliidu keskkogu tegi ettepaneku algatada Kaitseliidu seaduse muutmine järgmiselt:
1. Kohustada tööandjat lubama tegevliige lisaõppekogunemisele
2. Suurendada tegevliikmete sotsiaalseid garantiisid kaasumise korral
3. Reguleerida Kaitseliidu kaasamine kaitseväe tegevustesse
4. Reguleerida julgeolekuala loomine
5. Lihtsustada kaitseväelt vara üleandmise protsessi
6. Luua vahejuhtimistasand
 
Kaitseliidu seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõus otsustati teha ettepanek jätta välja punkt 14 (paragrahv 52 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Kaitseliidu ülema, malevapealiku või malevkonna pealiku“ tekstiosaga „Kaitseliidu ülema või malevapealiku“). See tähendab, soovitati paragrahv 52 lõiget 1 mitte muuta.
 
Auditikomitee tegevus otsustati lõpetada kuna vastavalt 1. juulil 2017 jõustunud audiitoritegevuse seaduse muudatusele kadus auditikomitee moodustamise nõue. Kolmeliikmeline auditikomitee tegutses Kaitseliidus alates 2016. aasta kevadest.