et
en
Teksti suurus:
A A A

Korduma kippuvad küsimused

1. Kuidas suhestub Küberkaitse üksus teiste riigi küberturbe eest vastutavate ametkondade ja riiklike tegevustega?

- Küberkaitse üksus kui vabatahtlik küberturbe spetsialiste koondav organisatsioon toetab riikliku ”Küberjulgeoleku strateegia” eesmärke peamiselt kolmes järgmises valdkonnas:

a) teadlikkuse tõstmine küberohtudest ühiskonnas
b) infoturbe alaste teadmiste jagamine IT spetsialistide hulgas
c) osalus ühiskonnale elutähtsaid teenuseid pakkuvate kriitiliste asutuste ja ettevõtete infrastruktuuri kaitsel kriisiolukorras

- Suhted Eesti CERT-iga: Eesti CERT on teadlik ja osaleb Küberkaitse üksuse tegevuses, kriisiolukorras tegutseb Küberkaitse üksus Eesti CERT-i, Siseministeeriumi ja teiste tsiviilstruktuuride juhtimisel.

2. Missugune on suhe Kaitseliiduga?


- Küberkaitse üksus on Kaitseliidu allüksus, mis tegutseb Kaitseliidu põhikirja alusel.

3. KKÜ ülesanded, peamine tegevuse vorm?


- KKÜ ülesanded on jagada küberturbe alaseid teadmisi, tugevdada juba olemasolevat infoturbe spetsialistide koostööd

4. Mis on KKÜ juriidiline staatus?


- KKÜ on Kaitseliidu allorganisatsioon, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kaitseliidu põhikirjast ning tegutsemispõhimõtetest.

5. Keda võetakse liikmeks?


- Liikmeks võetakse üldjuhul infoturbe alaste teadmistega inimesi. Igal Küberkaitse üksuse liikmel peab olema kaks soovitajat, kes vastutavad isiku sobivuse eest. Küberkaitse üksuse liikmed ei pea olema eranditult tehniliste teadmiste ja oskustega, vaid võivad olla ka teiste küberturbe valdkonda puudutavate erialade esindajad.

6. Missuguse protseduuriga astutakse liikmeks?


- Esmalt on vaja esitada avaldus Kaitseliitu astumiseks, siis leida kaks soovitajat Küberkaitse üksusega liitumiseks. Kontaktid leiad allpoolt.

7. Kuidas käitutakse ohu korral?


- Nii nagu Kaitseliitu rakendatakse kriisiolukorras ühiskonna abistamiseks ja toetamiseks, rakendatakse ka Küberkaitse üksust tsiviilstruktuuride toetuseks ning kriitilise infrastruktuuri kaitseks (2009.a. Riigikogus vastu võetud Hädaolukorra seaduse alusel).

8. Kust saab Küberkaitse üksuse kohta informatsiooni?


- Siitsamast Kaitseliidu koduleheküljelt ja aadressilt

https://sim.cert.ee/wiki/eid:kkl:about
(sisenemiseks on vaja autentida ennast ID-kaardiga)

9. Finantseerimine?


- KKü põhitegevusi toetab Kaitseliit, samuti on erafirmad toetanud varustusega ning peamine ressurss on vabatahtlike aeg ja pühendumus.

10. Kes kontrollib, et keegi Küberkaitse üksusest ei tegeleks küberründega?


- Nii nagu Kaitseliit tegeleb rahuajal väljaõppe ja valmisoleku tugevdamisega, tegeleb ka Küberkaitse üksus infoturbe teadmiste baasi laiendamisega. Küberkaitse üksusel on sisemised kontrollprotseduurid, mis tagavad kõikide liikmete käitumise vastavuse seadustega.

11. Kes töötab välja reeglistiku?


- Kaitseliit koos Kaitseministeeriumiga valmistab ette määrustiku, mille alusel Küberkaitse üksus toimib.

12. Suhted kaitseväega?


- Küberkaitse üksus suhestub Kaitseväega samamoodi nagu Kaitseliit – rahu ajal tegeleb küberturbe alaste teadmiste ja oskuste laiendamisega ning kriisiolukorras täidab riigi poolt ettenähtud ülesandeid .

13. Kas KKÜ on massiorganisatsioon või eliidi ettevõtmine?


- Küberkaitse üksus on tuumik, mis koosneb väga kõrge professionaalsuse ja väljaõppe saanud spetsialistidest, kes jagavad oma teadmisi laialdaselt korraldades koolitusi, infopäevi ja teisi teadlikkuse tõstmiseks olulisi üritusi.

14. Kas KKÜ liikmetele tehakse julgeolekukontroll?


- Küberkaitse üksuse liikmetele on kohustuslik läbida taustakontroll, mis välistab pahatahtlike kavatsustega inimeste liitumist organisatsiooniga.