et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Tartu maleva pealik on major Janno Rosenberg

02.06.2011
Alates eilsest asus Tartu maleva pealikuna ametisse major Janno Rosenberg.
Major Rosenberg on sündinud 1970. aastal Tartus. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal, Rootsi Kodukaitse Lahingukooli pataljoniülema kursuse, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste jalaväepataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseri kursuse ning Kaitseministeeriumi korraldatud kõrgemad riigikaitsekursused. Lisaks on ta läbinud veel teisigi kursuseid Eestis ja välisriikides.

Major Rosenberg on varem teeninud Tartu - üksikjalaväepataljonis rühmaülemana ja kompaniiülema kohusetäitjana. Alates 2001. aastast on major Rosenberg teeninud Kaitseliidu Jõgeva malevas väljaõppeohvitseri, instruktori ja malevapealikuna.

Major Rosenbergi on autasustatud Kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga, Kaitseliidu teenetemedali III klassiga, Kaitseliidu Valgeristi II klassiga ning Võidutule medaliga.