et
en
Teksti suurus:
A A A

Elanikkonnakaitse vastu tunti elavat huvi

10.07.2017
Autor: Erki Vaikre
8.juulil toimus elanikkonnakaitse koolituspäev Eidapere külaplatsil Põrgupõhja retke finishialas. Koolituspäeva korraldaja oli Kaitseliidu kool ning selle vastutavaks läbiviijaks Kaitseliidu üleelamisõppe koordinaator Erki Vaikre.  
 
Erki Vaikre elanikkonnakaitsest: „Elanikkonnakaitse kätkeb eneses elanikkonna kriisivalmidust, enesekaitsevõimet ning suutlikkust toime tulla baasvajaduste rahuldamisega ka oludes kus meile harjumuspärased elutähtsad teenused on katkenud ning tavaolukorras loomulikud kaitsemeetmed puudulikud. See valdkond on olnud aastaid katmata kuid täna jõuliselt arendamisel.  Kaitseliit on kaasatud elanikkonnakaitse valdkonna arendamisse koostöös Siseministeeriumiga ning siin on asutud jagama omandatud pikaajalist kogemust läbi erinevate väljundite“.
 
Elanikkonnakaitse koolituspäeval keskenduti eelkõige olulisemale: kodude ettevalmistamine kriisiolukordadeks, evakuatsioonivarustese komplekteerimine, hädaabipaki sisu. Lisaks tutvustasid koolitajad õpitubades erinevaid viise elektri ning puhta joogivee saamiseks. Kui elektrienerga tootmiseks saadi tööle isegi autojäänustest ja vanast muruniidukist tehtud generaator, siis veepuhastamisel suudeti üht tüüpi veepuhaatusfiltriga isegi Coca-Cola'st joogivesi teha.

Rootsi elanikkonnakaitse ekspert Harry SEPP tutvustas huviliistele elanikkonnakaitse korraldust ja arengut Rootsis ning Rootsi inimeste vastupanuvõimet võimalikule kriisile. Lisaks said osalejad tutvuda ka erialase kirjanduse valikuga ning soovijatele oli avatud ka juhendajatega snaipritiir.
 
Erki Vaikre koolituspäevast: “Koolituspäeva võib lugeda kordaläiniuks kuid samas on tööpõld väga lai – sarnaseid koolitusi tuleks korraldada igas omavalitsuses ja asulas korduvalt ning igal aastal. Selleks puudub aga KL koolil võimekus – vajame massiliselt elanikkonnakaitse koolitajaid kelleks saavad olla kogu maad katva võrgustiku liikmed. KL kooli ülesandeks saab siinkohal olla koolitajate koolitamine ning on loomulik, et valdkonnaga asubki tegelema KL kool, kui vabatahtlike koolituskeskus. Seda enam, et üleelamisõpe onju selge osa elanikkonnakaitsest“.