et
en
Teksti suurus:
A A A

Asutati Kaitseliidu kaitseministeeriumi rühm

24.01.2018
Autor: Kaitseministeerium
Kaitseministeeriumis töötavad vabatahtlikud moodustasid Kaitseliidu Toompea malevkonna Kaitseministeeriumi rühma.
Rühma põhiülesandeks on kaitseministeeriumi hoone ning sealsete töötajate rahuaegne kaitsmine.
Kaitseministeeriumi rühma loomise põhjuseks on vabatahtlike tahe anda täiendav panus riigikaitsesse ja oma töökoha turvalisusesse.

Rühma tegevusest võtab osa pea poolsada ministeeriumi töötajat, nende hulgas nii spetsialistid, keskastmejuhid kui ka ministeeriumi juhtkonna liikmed.

Suuremal osal rühma liikmetest on läbitud ajateenistus, tegevteenistus kaitseväes või nad on juba varasemalt Kaitseliidu liikmed.

Rühma pealik on reservkapten Andres Sang.  

Kaitseministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi sõnul oli rühma asutamise võtmeteguriks ministeeriumi töötajate soov anda vabatahtlikuna isiklik panus riigikaitsesse.

„Kaitseministeeriumi rühma loomisega saime võimaluse siduda vabatahtlik tegevus oma töökohaga, et anda oma osa üle-eestilise turvavõrgu tihendamisse," lausus Vseviov.

Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna pealik Ilmar Raag ütles, et Kaitseministeeriumi rühma näol on tegemist omamoodi pilootprojektiga.

„Kuna kriiside lahendamisel loeb iga inimese tegevus, siis näeme, et ilmselt tekib teisigi samal põhimõttel toimivaid Toompea malevkonna rühmasid,“ ütles Raag.

Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili sõnul on kaitseliitlased tuntud kõrge võitlusmoraali poolest. "Ka meie sõnum on lihtne – meil ei ole ühtegi objekti mida me kavatseme loovutada," lisas kindral Kiili.

Kaitseministeeriumi rühm kuulub Kaitseliidu nn kollasesse struktuuri, mille liikmed ei ole sõjaaja paigutusega ametikohtadel ning nende ülesanded on seotud eelkõige objektikaitse ning teiste toetavate ning sisekaitseliste tegevustega.