et
en
Teksti suurus:
A A A

Aasta naiskodukaitsja on Mare Kirr ja aasta kaitseliitlane Enno Ottis

06.01.2018
Aasta kaitseliitlane 2017 Enno Ottis
Autor: Kristjan Prii
Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Pärnus Endla teatris üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud.
 
Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused.
 
Aasta naiskodukaitsjat Mare Kirri on iseloomustatud järgnevalt:
 
Mare Kirr on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liige 1998. aastast. Alates 2015. aasta kevadest on ta ringkonna esinaine.
 
Mare on kahekümne aasta jooksul panustanud Saaremaa ringkonna arendamisse oma oskusi ja teadmisi Ta on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonnas ja Kaitseliidu Saaremaa malevas baasväljaõppekursuse esmaabikoolitaja ning on ta on tegev meditsiini erialarühma juhtimises.
 
Mare on aktiivne ka väljaspool Naiskodukaitset. Oma põhitöö kõrvalt Kuressaare Haigla kiirabi erakorralise meditsiiniabi meeskonnas leiab ta aega jagada esmaabi teadmisi- kogemusi erinevatele sihtgruppidele, koolitades Kuressaare Ametikoolis ning pidades turvalisuse ja tervise loenguid erinevates asutustes ja  ettevõtetes.
 
Aasta kaitseliitlast Enno Ottist on iseloomustatud järgnevalt:
 
Enno Ottis on Kaitseliidu liige 1994. aastast. Alates 2012. aastast on ta Põltsamaa üksikkompanii pealik ja teist ametiaega maleva juhatuse liige.
 
2017. aastal ei ole olnud ühtegi tegevust, millest Enno poleks  oma kompaniis osa võtnud. Tal on kujutlematu tahe ja anne leida lisaks plaanilistele ka plaaniväliseid tegevusi ning üritusi, et oma allüksuse pädevusi veelgi paremaks muuta. Olles ise I klassi kütt, on ta aktiivseks laskeasjanduse edendajaks ja edasiviijaks oma malevas. 
 
Leidnud võimaluse vallavalitsuse abiga varustada Põltsamaa noorkotkad õhupüssidega, juhib ta  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi laskurringi, mille liikmetest suurem osa on Kaitseliidu tegev- ja noorliikmed.
 
Enno on kaitseliitlane, sõjamees, kodanikuaktivist, abipolitseinik ja turvamees.
 
Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti kaheksandat korda.
 
Varasematel aastatel on aasta naiskodukaitsjaks valitud:
2010 Kristiina ABEL Tartu ringkonnast
2011 Nele PERNITS  Rapla ringkonnast
2012 Lembe LAHTMAA  Sakala ringkonnast
2013 Anu SAUE Lääne ringkonnast
2014 Kaire LÕHMUS Järva ringkonnast
2015 Triinu KÜÜNAL Jõgeva ringkonnast
2016 Kristlin KÕRGESAAR Järva ringkonnas
 
Aasta kaitseliitlaseks on varem valitud:
2010 Madis MINTEL Lääne malevast
2011 Kaupo VARIK Pärnumaa malevast
2012 Kristjan BACHMAN Tartu malevast
2013 Meelis TINNO Alutaguse malevast
2014 Tiia KIIS Võrumaa malevast
2015 Aare KABEL Järva malevast
2016 Marko REISEL Lääne malevast